Reklamasyon Twitter # Blacktober Anime Fanart se rasis pou moun Japonè yo (Konfli)