Kyoto Animasyon 18 jiyè Memorial 'Rasanbleman' anile paske nan # Coronavirus