10 Anime Montre ki te tèlman terib mwen te gen nan 'Drop' Li